2012
01|02|04|05|07|12

13-12-2012 — 14-12-2012

Оптимизация затрат на персонал

Бизнес-тренер: Вохмянина Тамара, г.Москва

20-12-2012 — 22-12-2012